http://linestate.live/2019 dawson creek musique לפני כמה שבועות היה ליקוי חמה מרשים, שלצערנו לא ראו אותו כראוי בארץ.
אז מי שרוצה לראות צילומים, מוזמן לראות את הסרטון הבא.

kurze zusammenfassung hiob ליקוי חמה בצורה שעדיין לא ראיתם

franck girard facebook here ולמי שזה לא הספיק, מוזמן לראות את התמונה הבאה
ליקוי חמה

http://hopingsingle.live/2019/05 stingray 250 cr ומי שבאמת אוהב את הדברים האלו, בחמישי בבוקר באזור השעה 6 בבוקר אפשר לראות את נגה חולפת על פני השמש.
מומלץ להשתמש בציוד מיגון על מנת לצפות במאורע הזה בלי לפגוע בראיה.
לקריאה נוספת אפשר לקרוא בויקיפדיה על זה

http://cashship.live/2019/06 rotation des champions lol מזל טוב השבוע למי שזה מגיע לו:-)
רזניק.