הרבה נקמות הגיעו אחרי הרבה זמן, אבל הרבה נקמות לא צולמו, וחבל.

נקמה אחת, של אח גדול באחיו הקטן ששיחק לו עם עמוד הפיסבוק שלו, עלתה שלב.

החדר שלך?

תנקמו חופשי, רק תצלמו ותשלחו אלי.
רזניק.